">

POUŽITÍ A VLASTNOSTI FILTRŮ S TRUBNÍM DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM Z PLASTŮ


Trubní drenážní systém lze použít pro otevřené i tlakové filtry s jedním dnem, určené pro filtraci pitné, užitkové nebo odpadní vody (třetí stupeň čištění ). Drenážní systém umožňuje praní filtrační náplně vzduchem a vodou. Je použitelný pro prostou, koagulační i následnou filtraci (za usazovacími nádržemi nebo za čiřiči). Aplikován byl ve filtrech s jednovrstvou i vícevrstvou filtrační náplní. Lze jej umístit do filtrů s obdélníkovým i kruhovým půdorysem.

Prací vzduch a prací voda se na dně filtru rozvádějí odděleně v samostatných trubních roštech, smontovaných a přikotvených v horizontální poloze ke dnu filtru. Rošt pro prací vzduch je sestaven z trubních těles PVC ø50 nebo ø60mm (tzv. vzduchová tělesa), uložených na dně filtru paralelně vedle sebe. Rošt pro rozvádění prací vody a odvádění přefiltrované vody je smontovaný z trubních těles PVC ø160mm (tzv.vodní tělesa). Mezi dvěma vzduchovými tělesy je vždy uloženo vodní těleso. Roštem pro rozvádění prací vody je možné rozvádět samostatně i prací vzduch. Tuto možnost lze využít k intenzívnějšímu praní vzduchem nebo k občasnému ověření stavu vodních těles pod filtrační náplní.

Drenážním systémem je možno na dně filtru rozdělovat do filtrační náplně prací vzduch v intenzitách od 3 do 30 l/s a prací vodu v intenzitách od 3 do 18 l/s na 1m2 filtrační plochy. Použitelé filtrační rychlosti jsou závislé na filtrační náplni, výšce vodního sloupce nebo přetlaku vody nad filtrační náplní, na požadavcích na kvalitu filtrátu apod. V otevřených vodárenských rychlofiltrech, které mají tento drenážní systém, byly dosud aplikovány filtrační rychlosti od 0,8 do 9,6 m/h. 

Ve vodních i vzduchových tělesech jsou osazené speciální trysky z PP, kterými se převádí prací vzduch nebo prací voda z vnitřku trubních těles do filtrační náplně a opačným směrem přefiltrovaná voda. Na 1m2 filtrační plochy připadá cca 105 ks vodních a vzduchových trysek s demontovatelnými filtračními hlavicemi, v nichž jsou štěrbiny o š=0,4mm. Filtrační náplň o minimální velikosti zrna 0,6mm je možné na drenážní systém ukládat přímo, tj. bez přechodové vrstvy hrubší náplně. 

Konstrukční a hydraulické řešení drenážního systému umožňuje rovnoměrně rozdělit prací vzduch a prací vodu po celé filtrační ploše s odchylkami do ±2,5% (u meziden s tryskami jsou tyto rozdíly i při přesnosti osazení trysek s přesností ±1mm podstatně větší). Díky tomuto řešení se dociluje i velmi dobré účinnosti praní (ověřeno řadou měření provedených vodohospodářskými organizacemi) a podstatně se omezuje, v porovnání s tryskovými mezidny, výskyt nepraných míst ve filtrační náplni . Při montáži drenážního systému se požaduje dodržení tolerancí +15 a -10 mm od dané výškové úrovně trysek (pro trysky v mezidnech se požaduje dodržení tolerancí ±1mm).

Použité hrdlové spoje a kotvení drenážního systému na dně filtru mají minimálně 300 %-ní bezpečnost vůči přetlakům a silám působícím na drenážní systém na dně filtru při filtraci nebo při praní filtrační náplně.

Jednoduchým opatřením se dosáhlo, že přes drenážní systém nemůže unikat filtrační náplň do navazujících potrubí či kanálů pro přívod pracího vzduchu a prací vody a pro odvádění přefiltrované vody (např. při eventuálním poškození některé z trysek).

Po drenážním systému je možné chodit bez nebezpečí jeho poškození. Na drenážní systém lze ukládat jednotlivá břemena do hmotnosti až 120kg. Obě možnosti lze využít při montáži drenážního systému nebo při eventuálních opravách.

Filtry s daným trubním drenážním drenážním systémem mají cca o 0,7m menší konstrukční výšku, než je výška filtrů s mezidnem. Této skutečnosti lze také výhodně využít při rekonstrukci filtrů s mezidnem. Během ní se mezidno odstraní, trubní drenážní systém se uloží na upravené pravé dno filtru a podstatná část výšky pod odstraněným mezidnem se aktivně využije využije pro filtraci (zvětšení tloušťky filtrační náplně nebo výšky vodního sloupce nad filtrační náplní). Takto provedená rekonstrukce nevyžaduje změnu stávajícího pracího čerpadla (pokud je ve vyhovujícím technickém stavu). Posoudit je však třeba dostatečnost tlačné výšky stávajícího dmychadla v případě, že po rekonstrukci je vyústění pracího vzduchu do filtračních polí níže o více než 0,2m vodního sloupce.