">

DOSAVADNÍ UPLATNĚNÍ TRUBNÍHO DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU


První rychlofiltr s předmětným drenážním systémem byl dán do provozu v úpravně vody Krásný Jez u Karlových Varů v r.1978(rekonstrukce filtru s mezidnem). Od té doby byly tyto filtry uvedeny do provozu ve 33 úpravnách pitné a užitkové vody. Celková filtrační plocha těchto filtrů je v současné době cca 6200m2.

Dosavadní největší aplikací rychlofiltrů s pojednávaným drenážním systémem je rekonstrukce pískových rychlofiltrů s mezidnem na rychlofiltry bez mezidna v úpravně pitné vody v Praze-Podolí. Rekonstrukce začala v r.1992 a skončila v r.1995. Zrekonstruováno bylo 36 rychlofiltrů o celkové filtrační ploše cca 2880m2. Průměrná velikost filtrační plochy rekonstruovaných filtrů byla 75 m2, největší filtr měl filtrační plochu 82,5 m2. 

Nejmenší rychlofiltr této konstrukce měl 0,7m2 (velikost vhodná pro malé bazény).

Rychlofiltry s dvouvrstvou filtrační náplní (písek + drť z černého uhlí) jsou v provozu od r.1994 v úpravně pitné vody Málinec ( 8 filtrů po 30 m2 filtrační plochy) a od r.1999 v úpravně pitné vody Turček ( 20 filtrů po 22,2 m2 filtrační plochy). Obě úpravny se nacházejí ve Slovenské republice.

Rychlofiltry s kruhovým půdorysem jsou v provozu od r.1998 v úpravně pitné vody Tlumačov u Zlína (12 filtrů o 4m).

Prostá filtrace (bez dávkování chemikálií) je aplikována v pískových filtrech pro atomovou elektrárnu Jaslovské Bohunice, kde byla v letech 1982 až 1988 provedena postupná rekonstrukce 10 otevřených vodárenských rychlofiltrů s mezidnem na rychlofiltry s předmětným trubním drenážním systémem. Velikost filtrační plochy 1 filtru je cca 60 m2. Další velké aplikace tohoto druhu filtrace se uskutečnily v r.1986-7 v úpravně průmyslové vody ve Vítkovických železárnách (307 m2 f.pl.) a ve Slovenské republice ve VSŽ Košice (720 m2 f.pl).

Zajímavou aplikací byla stavba nových pískových rychlofiltrů v úpravně vody pro výrobu piva v Prazdroji Plzeň v r.1987-8 (4 filtry po 20 m2). 

Posledními aplikacemi jsou otevřené pískové rychlofiltry v úpravně pitné vody Olomouc-Černovír (8 pískových filtrů o filtrační ploše á 30m2, v provozu od dubna 2002), Jihlava-Hosov (8 pískových filtrů á 20 m2 a 4 filtry s náplní GAU o filtrační ploše á 24m2- v provozu od r.2002), Vyškov (2 dvouvrstvé filtry á 22,3m2, v provozu od r. 2002 a 2003), Klečůvka u Zlína (4 pískové filtry á 49m2, v provozu od r. 2003), Karolinka u Vsetína (2 filtry s náplní GAU á 55,5 m2, v provozu od r. 2003), Kozičín (2 pískové filtry á 24 m2, v provozu od r.2004), Krnov (3 filtry á18m2, v provozu od r.2004).